Tuesday, April 23, 2013

Wstęp do mierzenia efektywności zespołu

Szerszy artykuł na ten temat możesz przeczytać w bieżącym numerze programista.pl.

Środowisko pracy

Kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność zespołu jest środowisko, w którym pracuje. A zatem:
 • Wymagania
 • Klient
 • Architektura
 • Typy zadań
 • Charakterystyka zespołu
 • Technologia

Aby poprawić efektywność zespołu, w pierwszej kolejności pracuj nad poprawą środowiska pracy. Nawet najefektywniejszy programista będzie nieefektywny w nieefektywnym środowisku.

Nie porównuj ze sobą zespołów, które pracują w różnych środowiskach.

Efektywność zespołu

Efektywność zespołu to jego zdolność do zrealizowania celów, z których rozliczany jest lider zespołu przez swojego przełożonego. Właśnie tak, nie wierzymy w bezwzględne miary efektywności. Takich miar zostało zdefiniowanych setki. Każdy lider ma taki pogląd na efektywność, który wspiera realizację celów, z których on sam jest rozliczany.

Lider chce, aby zespół zrealizował jego cele. Sposób wpływania na zespół zależy od lidera, definicja efektywności i miary również. Dwóch różnych liderów (np.: transakcyjny i transformacyjny) realizujących te same cele, będzie miało inne pomysły na zespoły.

Jeżeli w ogóle można porównywać ze sobą zespoły to nie za pomocą miar, lecz poprzez to czy i jak realizują cele swoich liderów.

Ponieważ cele wyznaczane liderom się zmieniają zatem i definicja efektywności wraz z miarami musi się zmieniać. Miary mają sens "teraz", "później" mogą już go nie mieć.

Dostajesz więcej tego, co mierzysz

Jeśli mierzysz ilość linii kodu, otrzymasz więcej linii kodu. Czy aby na pewno o to chodziło? Dobieraj miary tak, abyś dostawał więcej porządanych zachowań.

Miary skupiają uwagę

zespołu na tym, co jest mierzone. Czasem, choć nie jest to regułą, czynność mierzenia może sprawić, że ludzie staną się uważniejsi i zmniejszą ilość określonych zachowań.

Miara agreguje wiele czynników

Miara to wynik zagregowany. Najczęściej zawiera w sobie kilka informacji, nie tylko jedną.

Rozliczanie rozpoczyna grę

Każda forma rozliczania ludzi z osiągnięcia współczynników skutkuje stworzeniem gry, której celem jest uniknięcie kary lub zdobycie nagrody, a zasady gry polegają na osiągnięciu określonych wartości współczynników. Więcej o powstawaniu gry znajdziesz w artykule W co gra się w projektach?

Tworzenie miar dla osób zwiększa ryzyko rozpoczęcia gry. Tworzenie miar dla zespołu zmniejsza to ryzyko.

Używanie miary

Używaj miary do obserwowania postępu, jako przesłanki do zadania pytania "dlaczego?", wskazówki do rozpoczęcia coachingu. Nie używaj miary do oceniania ludzi.

Weryfikowanie miary

Gdy już zdefiniujesz miarę, która pomoże ukierunkować zespół na osiąganie przydzielonych Ci celów, zadaj następujące pytania:
 1. Co właściwie mierzy miara? Jakie wielkości agreguje?
 2. Czego otrzymam więcej?
 3. Jakie gry mogą się rozpocząć?

A następnie zastanów się, co należy zrobić, aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzenia miary.

Od czego zacząć?

Od mierzenia. Jeśli nie masz żadnej miary dla zespołu, zacznij od określenia niezmienników. Niezmienniki to pewne ustalone wielkości, które dla zespołu i projektu będą zawsze stałe. Niezmienniki są bazą względem której będą odbywać się pomiary. W pierwszej kolejności rozważ następujące niezmienniki:
 1. Fazy procesu dostarczania
 2. Typy zadań
 3. Długość iteracji
 4. Granulacja zadań